Dé plaats voor uw vraag en aanbod
info@kunstplaats.be
Art For Sale

Art for Sale

 

Limited Art

Limited Editions

African Art

African Art
Postcards A

Postcards A

Postcards B
Postcards C

Postcards C

Postcards B

Exhibitions in EU

Exhibitions in EU

Exhibitions in BE

Exhibitions in BE

Exhibitions in NL

Exhibitions in NL

Art News

Art News

Archive/Archief

Achive/Archief

Postcards B
Art News

Art News/Kunstnieuws

Soviet Posters of the Silent Screen, 17 January - 29 March 2014

Michaël Borremans. As sweet as it gets

 

Atelier Van Lieshout at Tim Van Laere Gallery Untill 25 January 2014

Gerrit Dou in de Lakenhal, Leiden

James Bond komt naar Rotterdam

Museum Gouda toont Fantin-Latour

Latest Art News

Cultural City-Trips

Post Cards from WO1

Colofon: De uitgever en redactie van de digitale uitgave www.kunstplaats.be, streeft naar een zo goed mogelijke verwerking van de binnengekomen gegevens. De redactie kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve vermeldingen. Niets uit deze digitale uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie en uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derde verschuldigde vergoedingen van kopiëren als bedoeld in Artikel 17, lid 2, Auteursrecht 1912 en in het KB van juni 1975 (Stbl. 351) ex Artikel 166 Auteurs wet, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. De uitgever van Kunstplaats.be behoudt zich het recht voor artikels of kunstwerken of ander aanbod te weigeren voor plaatsing op deze site. ©kunstplaats.be 2006-2014. info@kunstplaats.be - Postbus 63 - 2960 - Brecht, België  -  Postbus 94664 - 1090 GR Amsterdam - Nederland  
Artnews 6.jpg

Gerrit Dou in de Lakenhal, 11 maart t/m 31 augustus 2014.

Limburgs Finest # 2

Museum Gouda toont Fantin-Latour

Cultural City-Trips

Eltham Palace

Citytrip Eltham Palace
Citytrips
Postcards A

Post Cards from WO1

Post Cards from WO1

A - Michaël Borremans artikel.pdf

Michaël Borremans. in BOZAR t/m 30 aug. 2014

Escape for a Day

Citytrip Escape for a Day
Citytrip Verona

Special Verona

Citytrip Padua

Special Padua

Citytrip Istanbul

Special Istanbul

Citytrip Madrid

Special Madrid

Special Costa Brava

Citytrip Costa Brava
Artikel Bert Grotjohann
Artikel Grace Kelly, Prinses en Stylicoon
Artikel I promised you a rose Garden
Artikel Servies met een verhaal
Diverse artikelen

Bert Grotjohann

I Promised you

Servies met verhaal

Grace Kelly

Artikel Kenau, heldin of helleveeg
Artikel Kunst is therapie

Kenau of Heldin

Rijksmuseum

Maria Blaisse

Artikel Maria Blaisse
Diverse artikelen
ART ALERT
Maandelijkse
Exposite Agenda
Galeries & Musea in Amsterdam en Nederland
KINO.docx
Next Page
Art News
KUNSTPLAATS.BE